Vystavení průkazu seniora a čipové karty pro MHD Vimperk

Co potřebuji k vystavení průkazu seniora?

K vystavení průkazu seniora je po žadateli požadována:

  • řádně vyplněná žádost o vydání seniorského průkazu
  • občanský průkaz
  • fotografie o rozměrech 3,5 × 4,5 cm (ne starší, než jeden rok)

Žádost musí být podepsána žadatelem, který tímto podpisem uděluje souhlas s vedením osobních údajů na městském úřadu. Na vystaveném průkazu seniora stvrzuje žadatel správnost údajů svým podpisem.

Žádost si můžete vyzvednout na Městském úřadu Vimperk, odboru vnitřních věcí nebo stáhnout z webu www.vimperk.cz  (Městský úřad – Odbor vnitřních věcí - Tiskopisy).

Vystavení průkazu provádí pracoviště evidence obyvatel na odboru vnitřních věcí Městského úřadu Vimperk (Steinbrenerova 6., II. patro).

Žádost o vydání průkazu seniora DOC / PDF

Kdo je seniorem ve smyslu bezplatné dopravy v Městské autobusové dopravě ve Vimperku?

Seniorem na území města Vimperk se rozumí osoba ve věku od dne 65. narozenin s trvalým pobytem ve Vimperku. Cestující má nárok na přepravu za 0 Kč ve všech autobusech Městské autobusové dopravy ve Vimperku. Prokazování nároku na přepravu za 0 Kč je povinné seniorským průkazem a čipovou kartou. Poplatek za vydání čipové karty je 100 Kč.

Co potřebuji k vystavení čipové karty?

K vystavení čipové karty je po žadateli požadována:

  • řádně vyplněná žádost o vydání čipové karty
  • občanský průkaz

Za vystavení čipové karty zaplatí žadatel 100 Kč.

Žádost si můžete vyzvednout na autobusovém nádraží ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, pracoviště Vimperk, Nádražní 157, u řidiče v MHD nebo stáhnout z www.busem.cz.

Vystavení čipové karty provádí ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, pracoviště Vimperk, Nádražní 157, (od 6:00 do 14:30 hodin). Čipová karta je připravena k převzetí držitelem nejpozději do 3 pracovních dnů od podání žádosti.

Jak čipovou kartu využít a jaké jsou její výhody?

Čipová karta umožňuje pohodlné a rychlé odbavení bez nutnosti hotovostní platby jízdného u řidiče. U zlevněných tarifů (žáci, studenti) je možné hrazení zvýhodněného jízdného pouze při použití karty.

Na čipovou kartu cestující dobije požadovaný finanční kredit (min. 50,- Kč), ze kterého se při jednotlivých jízdách odečítá částka projetého jízdného. Informace o zůstatku kreditu je uvedena na každé jízdence, nebo lze zjistit v kanceláři na autobusovém nádraží ve Vimperku.

V případě ztráty čipové karty lze kartu na pracovišti ve Vimperku zablokovat a zůstatek kreditu převést na kartu novou.

Cestující může kartu využívat i pro jízdy příměstskými linkami, provozovanými ČSAD AUTOBUSY České Budějovice.

Aktuality

4.7.2018

Vyhotovené občanské průkazy a cestovní doklady

Doklady aktuálně připravené k vyzvednutí.

archív

Akce ve Vimperku