Datum stránky: 17.8.2018

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018

Registrační úřad v souladu s ust. § 23 odst. 3 písm. a)  zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách“)  rozhodl o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí. Dne 17.08.2018 byla vyvěšena rozhodnutí na úřední desce registračního úřadu umístěné na budově Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6/2 a způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.vimperk.cz/urednideska. Rozhodnutí o registraci se považuje za doručené třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce registračního úřadu.

Ing. Jana Schererová, MPA

vedoucí odboru vnitřních věcí

Aktuality

4.7.2018

Vyhotovené občanské průkazy a cestovní doklady

Doklady aktuálně připravené k vyzvednutí.

archív

Akce ve Vimperku