Přestupky

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště: Kaplířova 65, Vimperk 385 17

Daniela Bostlová

Telefon: 388 411 860

E-mail: Daniela.Bostlova@mesto.vimperk.cz

Kancelář č.:

Vít Lukesch

Telefon: 388 411 860

E-mail: Vit.Lukesch@mesto.vimperk.cz

Kancelář č.:

Pracovní náplň

 • projednává přestupky spáchané v územním obvodu města a v územním obvodu obce s rozšířenou působností, pokud byla s příslušnou obcí uzavřena veřejnoprávní smlouva, a to proti:
  • pořádku ve státní správě svěřené úřadu
  • pořádku v územní samosprávě
  • veřejnému pořádku
  • majetku a občanskému soužití
 • projednává jednotlivé přestupky včetně ústních projednání a šetření v terénu

Legislativa

 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Jak si vyřídit

Oznámení spáchání přestupku

Tiskopisy

 

Aktuality

4.7.2018

Vyhotovené občanské průkazy a cestovní doklady

Doklady aktuálně připravené k vyzvednutí.

archív

Akce ve Vimperku