Datum stránky: 5.10.2018

Městský úřad Vimperk zajistí vydávání občanských průkazů v době voleb

Ve dnech voleb do zastupitelstev obcí tj. dne 5. října 2018 v době od 14:00 hodin do 22:00 hodin a dne 6. října 2018 v době od 8:00 hodin do 13:30 hodin, bude zajištěna služba na Městském úřadu ve Vimperku, Steinbrenerova 6, odboru vnitřních věcí pro občany správního obvodu města Vimperk, kteří nemají pro výkon volebního práva platný občanský průkaz nebo nejsou držiteli platného cestovního dokladu. Tento občanský průkaz je bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti jeden měsíc od jeho vydání.

Při podání žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je občan povinen prokázat svou totožnost a spolu s vyplněnou žádostí (lze ji vyplnit na místě) předložit dvě totožné fotografie o rozměru 35 x 45 mm, odpovídající jeho současné podobě a zobrazující ho v předním čelném pohledu (fotografie nelze pořídit na Městském úřadu ve Vimperku). Občanský průkaz bude vydáván bez správního poplatku.

Další informace Vám rádi poskytneme na pracovišti občanských průkazů a cestovních dokladů na telefonním čísle 388 402 226 nebo u vedoucí odboru vnitřních věcí Ing. Jany Schererové na 388 402 215, 724 176 544.


Ing. Jana Schererová
vedoucí odboru Vnitřních věcí

volby

Aktuality

4.7.2018

Vyhotovené občanské průkazy a cestovní doklady

Doklady aktuálně připravené k vyzvednutí.

archív

Akce ve Vimperku