Určení otcovství k nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů

K nenarozenému dítěti lze za určitých podmínek před kterýmkoliv matričním úřadem určit otcovství souhlasným prohlášením rodičů.

1. Kdo je oprávněn v této věci jednat?

Rodiče dítěte.

2. Podmínky a postup řešení:

V případě, že rodiče dítěte nejsou manželé, mohou se dostavit ještě před narozením dítěte na kterýkoliv matriční úřad k zápisu o určení otcovství.

3. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní návštěvou obou rodičů dítěte na kterémkoliv  matričním úřadě.

4. S kým můžete tuto životní situaci řešit?

Helena Váchová, matrikářka, tel. 388 402 223 e-mail: helena.vachova@mesto.vimperk.cz

Bc. Jana Czerwenková, matrikářka, tel. 388 402 222 e-mail: jana.czerwenkova@mesto.vimperk.cz

5. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou?

Při určení otcovství k nenarozenému dítěti předloží rodiče tyto doklady:

  •  platné průkazy totožnosti
  • rodné listy
  • rodný list již narozených společných dětí
  • těhotenský průkaz matky
  • rozvedená matka: pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, od jehož právní moci uplynula povinná lhůta 300 dnů
  • ovdovělá matka: úmrtní list manžela (od jehož úmrtí uplynula lhůta více než 300 dnů)

6. Formuláře:

Zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti sepisuje matrikářka.


Aktuality

4.7.2018

Vyhotovené občanské průkazy a cestovní doklady

Doklady aktuálně připravené k vyzvednutí.

archív

Akce ve Vimperku