Matrika

Kontaktní údaje

Helena Váchová

Telefon: 388 402 223

E-mail: Helena.Vachova@mesto.vimperk.cz

Kancelář č.:

Jana Czerwenková

Telefon: 388 402 222

E-mail: Jana.Czerwenkova@mesto.vimperk.cz

Kancelář č.:

Pracovní náplň

Obce spadající do matriční působnosti pod Městský úřad Vimperk: Borová Lada, Horní Vltavice, Kubova Huť, Kvilda, Nové Hutě, Strážný, Svatá Maří, Vimperk.

 • matrika narození, manželství, úmrtí (rodný list, oddací list, úmrtní list), změny a opravy do matrik
 • vydávání matričních dokladů, jejich druhopisů a nahlížení do matrik, legalizace dokladů pro cizinu
 • ověřování shody opisů nebo kopií listin a pravosti podpisů na listinách
 • žádosti o vydání osvědčení o státním občanství
 • agenda uzavírání manželství, svatební obřady
 • vydávání osvědčení pro církevní sňatky
 • vydávání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství pro cizinu
 • zápisy pro zvláštní matriku Brno (narození, uzavření manželství, úmrtí občana ČR v cizině)
 • změna příjmení po rozvodu, příjmení v mužském tvaru, určení druhého jména
 • správní řízení ve věci změny jména a příjmení
 • určování otcovství souhlasným prohlášením rodičů
 • rodná čísla - ověřování
 • vítání občánků, životní jubilea

Legislativa

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • vyhláška č. 207/2001 Sb.,
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 • Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR
 • Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině

Jak si vyřídit

Ztráta matričního dokladu

Určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů

Určení otcovství k nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů

Uzavření manželství

Změna jména a příjmení 

Tiskopisy

 

Aktuality

4.7.2018

Vyhotovené občanské průkazy a cestovní doklady

Doklady aktuálně připravené k vyzvednutí.

archív

Akce ve Vimperku