Datum stránky: 20.3.2012

Konec platnosti zápisů dětí v cestovním pase rodiče

Upozorňujeme občany, že dne 26. června 2012 pozbývají platnost všechny zápisy dětí v cestovním pase rodiče! (Dle novely zákona č. 329/99 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.)

Po tomto datu bude moci občan, a to bez ohledu na jeho věk, cestovat do zahraničí jen s vlastním platným cestovním dokladem. Za platný cestovní doklad se považuje cestovní pas, avšak některé státy vyžadují minimální platnost pasu několik měsíců i let, popř. vízovou povinnost - lze zjistit na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Dále se za cestovní doklad v rámci členských států Evropské unie považuje i občanský průkaz, který se od 1. ledna 2012 vydává i dětem bez ohledu na jejich věk.

Potřebné doklady a podmínky pro vydání nového cestovního dokladu naleznete na webových stránkách www.vimperk.cz pod odkazem Jak si vyřídit - Občanské průkazy, cestovní doklady.

Vzhledem k tomu, že náš úřad disponuje pouze jediným zařízením na pořizování žádostí o vydání občanského průkazu a jediným zařízení na pořizování žádostí o vydání cestovního pasu, upozorňujeme občany, aby nenechávali podání žádosti o vydání výše uvedených dokladů na poslední chvíli. V opačném případě, z důvodu rostoucího zájmu občanů o vydání nového občanského průkazu a cestovního pasu nelze vyloučit i několikahodinovou čekací dobu na pořízení žádosti, v horším případě i možnost, že se nestihne požadovaný doklad vyrobit! (Občanské průkazy a cestovní pasy se vydávají ve lhůtě 30 dnů!)

Úřední hodiny pro veřejnost Městského úřadu Vimperk jsou pondělí 07:30 - 11:30 hod. a 12:30 - 17:00 hod., středa 07:30 - 11:30 hod. a 12:30 - 17:00 hod. a pátek 07:30 - 11:30 hod.

  

Miroslav Vácha

referent Odboru vnitřních věcí

 

Aktuality

4.7.2018

Vyhotovené občanské průkazy a cestovní doklady

Doklady aktuálně připravené k vyzvednutí.

archív

Akce ve Vimperku