Informatika

Kontaktní údaje

Michal Cigánek

Správce počítačové sítě

E-mail: Michal.Ciganek@mesto.vimperk.cz, it@mesto.vimperk.cz 

Telefon: 388 402 262

Mobil: 602 236 456

Kancelář č. 24, budova čp. 8 (přes dvůr), 1. patro

Martin Ženíšek

Správce počítačové sítě

E-mail: Martin.Zenisek@mesto.vimperk.cz, it@mesto.vimperk.cz

Telefon: 388 402 262

Mobil: 724 560 958

Kancelář č. 24, budova čp. 8 (přes dvůr), 1. patro


Pracovní náplň

V oblasti informatiky se zaměstnanci odboru starají o zajištění technických a programových prostředků potřebných pro plynulý chod celého úřadu, správu počítačové sítě úřadu, bezporuchový chod technických a programových prostředků a internetových služeb na úřadě, metodickou a odbornou pomoc zaměstnancům úřadu a zajišťují provoz webových stránek města.

Podílejí se rovněž na rozvoji informačního systému a na tvorbě dokumentů upravující provoz informačního systému úřadu.

Legislativa

  • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů a vduchu prováděcích vyhlášek,
  • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů a vduchu prováděcích vyhlášek,
  • Vyhláška č. 64/2008, o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti),
  • Vyhláška č. 529/2006, o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy),
  • Bezpečnostní politika a Provozní řád MěÚ Vimperk
  • další související právní předpisy 

Aktuality

4.7.2018

Vyhotovené občanské průkazy a cestovní doklady

Doklady aktuálně připravené k vyzvednutí.

archív

Akce ve Vimperku