Datum stránky: 20.9.2018

Hlasovací lístek se začíná roznášet

Nejpozději 3 dny před volbami, tj. 2. října 2018 obdrží každý volič hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva města Vimperk do své domovní schránky. Spolu s hlasovacím lístkem bude voličům doručen též informační leták, který bude obsahovat informace potřebné pro realizaci volebního práva. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o nový hlasovací lístek nebo je k dispozici i na podatelně Městského úřadu Vimperk.

Hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva města Vimperk je vytištěn oboustranně. V zápatí je uveden text ,,Pokračování na druhé straně“.   

S případnými dotazy se můžete obracet osobně nebo telefonicky na Městský úřad Vimperk, odbor vnitřních věcí, na Ing. Janu Schererovou, tel.: 388402215, 724176544. Další informace o volbách do Zastupitelstva města Vimperk naleznete na stránkách www.vimperk.cz/volby.


Ing. Jana Schererová, MPA
vedoucí odboru vnitřních věcí

Aktuality

4.7.2018

Vyhotovené občanské průkazy a cestovní doklady

Doklady aktuálně připravené k vyzvednutí.

archív

Akce ve Vimperku